Mami se ne može ugoditi

Prepirem se sama sa sobom već mesec – dva da sredim svoje misli. Da sednem i napišem šta god. Jer pisanje je moj način da zapamtim neke stvari, ali da neke i uvidim i da se sa nekim stvarima želela ili ne pomirim. Prethodna dva meseca nisu bila ni malo laka za nas. Bili smo […]